Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по правна помощ за персонала на Службата на Европейския съюз за интелекту...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
21/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
16/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
AO/005/16.
Услуги по правна помощ за персонала на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
Целта на настоящата покана за участие в търг е на първо място да се предоставят услуги по правна помощ на персонала на EUIPO, давайки правни консултации по всякакви лични проблеми, които засягат както самите служители, така и членовете на техните семейства. Тези консултации никога не могат да се отнасят до сегашната работа, нормативните или договорните въпроси между служителите и EUIPO. На второ място тя включва предоставяне на отдела за човешки ресурси на информация по отношение на испанското административно законодателство, консултации, помощ при изготвянето на документи, консултации за официалните институции и медиация.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/05/2016 00:00
16/08/2016 23:59
17/06/2016 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 103-183469
Поправка
31/05/2016 00:00
2016/S 097-173045
Обявление за поръчка
21/05/2016 00:00