Данни на покана за участие в търг

Please note that instructions on to how to submit a tender through e-submission tool have been refined. Therefore, an new version of the tender specifications was uploaded with the updates visible in track-changes in PART 3 - CONTENT OF THE OFFER - HOW TO SUBMIT YOUR OFFER & WHAT SHOULD YOUR OFFER CONSIST OF, in ANNEX 2 – E-SUBMISSION APPLICATION DESCRIPTION and in ANNEX 9 – Administrative Data
Заглавие:
Провеждане на обучение относно извличане на експертни познания.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
24/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
27/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/AMU/2016/01.
Провеждане на обучение относно извличане на експертни познания.
Целта на тази процедура по обществена поръчка е да се сключи рамков договор за 4 години с 1 изпълнител. Рамковият договор ще бъде реализиран чрез специфичните поръчки или формуляри за поръчка. Всеки път, когато рамковият изпълнител отговаря на покана по рамковия договор, специфичният договор или формулярът за заявка ще трябва да бъде сключен между ЕОБХ и рамковия изпълнител. Специфичният договор или формулярът за заявка ще определи специфичните условия за извършване на индивидуално задание.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с документите по обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/05/2016 00:00
27/06/2016 14:30
28/06/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 098-174805
Обявление за поръчка
24/05/2016 00:00