Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Каскаден рамков договор за организиране на мероприятия, конференции, семинари и ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
29/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
TRADE/2016/A1/28.
Каскаден рамков договор за организиране на мероприятия, конференции, семинари и срещи в Европейския съюз, основно в контекста на...
В контекста на своите дейности, ГД „Търговия“ на Европейската комисия организира кръгове от преговори, мероприятия, семинари, конференции и срещи в държави от Европейския съюз. Поради тази причина се нуждае от различни услуги. Такива услуги ще включват осигуряването на пълна логистична подкрепа за организиране на тези мероприятия и срещи, основно в контекста на дейностите в областта на търговската политика. Тези услуги ще бъдат предоставени в Европейския съюз. Поради естеството на някои срещи, по-специално тези относно кръговете от търговски преговори, организирани от Комисията, изпълнителят трябва да може да резервира заседателни зали за няколко мероприятия с кратко предизвестие. По принцип, едно събитие има дължина от между 3 до 5 работни дни, по изключение се продължава с до 10 дни със среден брой от около 60 поканени участници и с основна насоченост към Брюксел за организиране на кръгове от търговски преговори.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/06/2016 00:00
31/08/2016 17:00
14/09/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 123-219872
Обявление за поръчка
29/06/2016 00:00