Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.CAT.OP.088 – Голямо количество от данни в среди за моделиране и симулиране в ...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
07/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
12/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.CAT.OP.088.
16.CAT.OP.088 – Голямо количество от данни в среди за моделиране и симулиране в отбраната (Bidadems).
Целта на това проучване е да се разбере и опише подробно, в жизнения цикъл на бъдещите военни системи, където е включено моделиране и симулиране, възможното въздействие на голямото количество от данни с цел: — опростяване на проектирането на военни симулации, — генериране (по-лесно/бързо) на по-реалистични сценарии и среди, — подобряване на използването на резултатите от симулациите, — предлагане на нови възможности за подкрепа на моделиране и симулиране, — подпомагане на дейностите по изпитване и оценяване, — въвеждане на нови функционалности. Резултатът от това проучване трябва да улесни бъдещите съвместни проекти за отбраната на ЕС, за да се разработи ново поколение системи за военни симулации на базата или чрез използване на инструменти и процеси за голямо количество от данни. То също така трябва да помогне за по-добро използване на бързо развиващите се технологии с двойна употреба за специфични приложения за военно моделиране и симулиране.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
07/06/2016 00:00
12/07/2016 12:30
12/07/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 108-192157
Обявление за поръчка
07/06/2016 00:00