Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временно наети работници за научни роли.
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
22/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2016/40/HR.
Осигуряване на временно наети работници за научни роли.
EMA желае да сключи многостранни рамкови договори, с повторно стартиране на конкурс, с доставчици на краткосрочни услуги по oсигуряване на временно наети работници за научни роли.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/06/2016 00:00
25/07/2016 12:00
01/08/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 119-211206 Обявление за поръчка 22/06/2016 00:00