Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване на инструмент за подкрепа на процеса на вземане на решения за наблю...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
03/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
11/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2016/OCS/5962/01.
Разработване на инструмент за подкрепа на процеса на вземане на решения за наблюдение и векторно управление на денга, чикунгуня...
ECDC желае да сключи рамков договор с изпълнител, който може да събере експертни познания в областта на 1) епидемиология и моделиране на цикъла на предаване за денга, чикунгуня и вируса Зика; 2) векторно наблюдение на комарите и контрол; 3) систематичен преглед на литературата и мета-анализ; и 4) разработване на десктоп и уеб приложения за инструмент с помощта на, за предпочитане, кода Matlab (http://se.mathworks.com/products/matlab/index.html). Изпълнителят/екипът от изпълнители ще работи в близко сътрудничество с ECDC, за да подпомогне ECDC в разработването на инструмент за подкрепа на процеса за вземане на решения за наблюдение и контрол на болестите, предавани чрез инвазивни комари в Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
03/06/2016 00:00
11/07/2016 16:30
18/07/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 119-211204
Поправка
22/06/2016 00:00
2016/S 106-188191
Обявление за поръчка
03/06/2016 00:00