Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на система за противопожарна сигнализация за Eurofound.
Възлагащ орган:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Дата на публикация в TED:
08/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
11/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
161902/4073.
Осигуряване на система за противопожарна сигнализация за Eurofound.
Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация за надграждане на нова система за противопожарна сигнализация, която ще бъде инсталирана в Eurofound, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, ИРЛАНДИЯ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
08/06/2016 00:00
11/07/2016 17:00
18/07/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 109-194010
Обявление за поръчка
08/06/2016 00:00