Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Схема за награждаване по Натура 2000.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
08/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
01/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.3/SER/2016/0021.
Схема за награждаване по Натура 2000.
Целта на тази поръчка е да предостави техническа помощ на Комисията при осъществяването на схема за награждаване по Натура 2000 на ЕС. Целта на настоящата комуникационна инициатива е да се признаят високите постижения в управлението на обекти на Натура 2000 и постиженията в областта на опазването в целия ЕС, излагайки на показ добавената стойност за местните икономики и благосъстоянието на хората. В допълнение, тази награда е насочена към повишаване на осведомеността на широката общественост по отношение на Натура 2000 и политиките на ЕС относно природата и биологичното разнообразие, но също позволява на хората да научат повече и да се чувстват горди с инициативите за опазване на природата и с конкретни добри примери от местата, където те живеят.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/06/2016 00:00
01/08/2016 16:00
16/08/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 109-194017
Обявление за поръчка
08/06/2016 00:00