Данни на покана за участие в търг

The deadline for submission has been extended to 08/08/2016. The opening session will take place on 15/08/2016.
Заглавие:
Разработване на европейски указател за тестване на ХИВ и ИППП в държавите-членки...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
15/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
08/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2016/OCS/7821/01.
Разработване на европейски указател за тестване на ХИВ и ИППП в държавите-членки на ЕС/ЕИП.
Целите на поръчката са да: 1. подкрепи ECDC при идентифицирането на достъпни услуги по тестване на ХИВ/ИППП в държавите-членки на ЕС/ЕИП; 2. публикува и поддържа лесен за достъп онлайн указател (инструмент за намиране на тест), за да подпомогне хората, които възнамеряват да се тестват; 3. популяризира онлайн указателя чрез социални и други медии, с цел да се насърчи достъпа до и въвеждането на услуги за тестване за ХИВ и ИППП; 4. оцени въздействието на инструмента за намиране на тест.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/06/2016 00:00
08/08/2016 16:30
15/08/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 145-261227
Поправка
29/07/2016 00:00
2016/S 114-202097
Обявление за поръчка
15/06/2016 00:00