Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на статистически услуги в областта на статистиката относно околната ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
30/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
29/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/E/2016/020.
Осигуряване на статистически услуги в областта на статистиката относно околната среда: поддръжка на центрове за данни за...
Предоставяне на услуги за подпомагане на статистиката за околната среда в областта на статистиката на отпадъците и статистиката относно природните ресурси/ефективността на ресурсите. Услугите в областта на статистиката, които оформят предмета на тази покана за участие в търг, са разделени на следните партиди: партида 1: помощ при управлението на центъра за данни за околната среда относно отпадъци на Евростат; партида 2: помощ при управлението на показателите за ефективност на ресурсите и на центъра за данни относно природни ресурси на Евростат.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/06/2016 00:00
29/08/2016 16:30
12/09/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Помощ при управлението на центъра за данни за околната среда относно отпадъци на Евростат
Целта е да се предоставят на Комисията статистически услуги в областта на статистиката на отпадъците.
Партида 2
Помощ при управлението на показателите за ефективност на ресурсите и на центъра за данни относно природни ресурси на Евростат
Основната цел на тази партида е да предостави на Комисията статистически услуги в областта на ефективността на ресурсите, кръговата икономика и природните ресурси.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 124-221563
Обявление за поръчка
30/06/2016 00:00