Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за създаване на интелигентен показател на готовност за сгради и свързан...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
14/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
01/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C3/2016-554.
Подкрепа за създаване на интелигентен показател на готовност за сгради и свързани оценки на въздействието.
Ще бъде проведен подробен анализ на пазара, който ще има 2 цели: i) от гледна точка на интелигентността, свързана с енергийната ефективност, той ще определи и характеризира интелигентните технологии, готови за работа (SRT), заедно с определяне на понятието интелигентни сгради, които са подходящи да бъдат вградени в новия и съществуващия сграден фонд в Европа и/или интегрирани в съответните технически системи на сгради за тяхното оперативно усъвършенстване и/или функционално подобряване; ii) той ще проектира и предложи ясна и хармонизирана методология за определяне на интелигентен показател на готовност (SRI) на сграда по холистичен начин, като средство за насърчаване на решения, базирани на SRT от гледна точка на европейската политика за сградния фонд.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
14/07/2016 00:00
01/09/2016 16:00
09/09/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 134-241006
Обявление за поръчка
14/07/2016 00:00