Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Измерване на използването на аудиовизуалните материали, произведени от институци...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
01/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
18/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2016/387.
Измерване на използването на аудиовизуалните материали, произведени от институциите на ЕС и излъчвани от телевизионните...
Осигуряване на услуга за мониторинг и измерване на използването на аудиовизуални материали, произведени от институциите и на разположение на медиите и други заинтересовани страни. Изисканата услуга включва мониторинг и измерване на използването на видеозапис, излъчван от всички канали на 2-те европейски институции посредством набор от телевизионни канали, които ще бъдат определени предварително от институциите. Този набор включва канали от държавите-членки, държави извън Европейския съюз и паневропейски канали.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
01/07/2016 00:00
18/08/2016 12:00
25/08/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 125-222905
Обявление за поръчка
01/07/2016 00:00