Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на фиксираната и мобилната конвергенция в Европа – SMART 2016/0046.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
12/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2016/0046.
Проучване на фиксираната и мобилната конвергенция в Европа – SMART 2016/0046.
Това е еднократно проучване за изследване на следните въпроси: i) до каква степен мобилните услуги могат да заменят фиксираните, по-специално широколентовите; ii) как това ще се промени във времето и каква ще бъде ролята като ключов фактор за удовлетворяване на потребностите от свързване; iii) анализ на различията и ефектите на регулаторните задължения за покритие на равнище държави-членки и ЕС; iv) какви са различните подходи за измерване QOS и QOE и колко сравними са те; v) идентифициране на основните елементи за определяне на общ стандарт за измерване на производителността на мрежата; vi) какви са ключовите показатели за регулаторите за наблюдение и прилагане на висока производителност и надеждност на мрежата в ЕС и в сравнение с трети държави.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/07/2016 00:00
09/09/2016 23:59
21/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 132-237123
Обявление за поръчка
12/07/2016 00:00