Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.ESI.OP.077 Съвместен финансов механизъм за отбрана (CFM).
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
28/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
22/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.ESI.OP.077.
16.ESI.OP.077 Съвместен финансов механизъм за отбрана (CFM).
Услуги, които ще се предоставят по настоящата поръчка: Консултантски услуги за EDA, насочени към подпомагане на анализа, проектирането, създаването и управлението на съвместен финансов механизъм за отбрана.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса за e-tendering, посочен по-горе в точка I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/06/2016 00:00
22/08/2016 17:00
23/08/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 122-218038
Обявление за поръчка
28/06/2016 00:00