Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучвания за подпомагане за разработване на критерии на политика за 3 групи про...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
05/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2016/B.5/5001/OC
Проучвания за подпомагане за разработване на критерии на политика за 3 групи продукти: „центрове за данни“, „поддръжка на...
Трябва да бъдат разработени критерии за екологични обществени поръчки за групите продукти „центрове за данни“ (партида 1) и „поддръжка на обществени места“ (партида 2). За продуктовата група „оборудване за възпроизвеждане на изображения“ (партида 3) трябва да бъдат преразгледани критериите за екологични обществени поръчки и трябва да бъдат коригирани критериите за екомаркировката на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
05/07/2016 00:00
26/08/2016 23:59
02/09/2016 12:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Подкрепа за разработването на критерии за екологичните обществени поръчки на ЕС за продуктовата група: „центрове за данни“
Поръчката има за цел да предостави на Комисията услуги, които подпомагат разработването или преразглеждането на критериите за екомаркировката на ЕС и на критериите за екологичните обществени поръчки на ЕС за различни разглеждани групи продукти. Партида 1 изисква подкрепа за разработването на критерии за екологичните обществени поръчки на ЕС за продуктовата група „центрове за данни“.
Партида 2
Подкрепа за разработването на критерии за екологичните обществени поръчки на ЕС за продуктовата група: „поддръжка на...
Поръчката има за цел да предостави на Комисията услуги, които подпомагат разработването или преразглеждането на критериите за екомаркировката на ЕС и на критериите за екологичните обществени поръчки на ЕС за различни разглеждани групи продукти. Партида 2 изисква подкрепа за разработването на критерии за екологичните обществени поръчки на ЕС за „поддръжка на обществени места“.
Партида 3
Подкрепа за разработването на критерии за екологичните обществени поръчки на ЕС за продуктовата група: „оборудване за...
Поръчката има за цел да предостави на Комисията услуги, които подпомагат разработването или преразглеждането на критериите за екомаркировката на ЕС и на критериите за екологичните обществени поръчки на ЕС за различни разглеждани групи продукти. Партида 3 изисква подкрепа за разработването на критериите за „оборудване за възпроизвеждане на изображения“.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 127-227370
Обявление за поръчка
05/07/2016 00:00