Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за подкрепа на прилагането на Рамковата директива за морска ст...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
22/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
12/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.2/SER/2016/0024.
Поръчка за услуги за подкрепа на прилагането на Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО на Европейския...
Поръчка за услуги за подпомагане на прилагането на Рамковата директива за морска стратегия (MSFD). Директивата изисква държавите-членки да създадат стратегии за своите морски води, за да се достигнат целите, определени в самата директива, а именно постигането на „добро екологично състояние“ до 2020 г. Услугите, произтичащи от настоящата поръчка, са предназначени за подпомагане на тази висша цел чрез организиране и ръководене на събития, като напр. заседания, работни срещи и конференции; изготвяне на документация, свързана с MSFD, включително технически документи; отчитане и управление на данните; споделяне на знания и комуникационни дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/06/2016 00:00
12/08/2016 16:00
23/08/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 119-211237
Обявление за поръчка
22/06/2016 00:00