Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
DIGIT/R3/PO/2015/023 – PrinCESSe II – партида 1 – придобиване на групови и персо...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
22/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
24/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
DIGIT/R3/PO/2015/023 — PrinCESSe II — lot 1
DIGIT/R3/PO/2015/023 – PrinCESSe II – партида 1 – придобиване на групови и персонални многофункционални устройства, принтери, скенери,...
Придобиване на оборудване за отпечатване, копиране и сканиране, изобразяване и изготвяне на документи, предоставяне на основни услуги (напр. управлявана услуга по отпечатване или поддръжка) и услуги по избор (напр. ВИП поддръжка, изтеглен печат („pull printing“)/„push“ сканиране, обучение). Вж. тръжните спецификации за подробности.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/06/2016 00:00
24/08/2016 15:00
26/08/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 151-272604
Поправка
06/08/2016 00:00
2016/S 133-238946
Поправка
13/07/2016 00:00
2016/S 119-211231
Обявление за поръчка
22/06/2016 00:00