Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
24/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/AFSCO/2016/01.
Разработване, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската стипендиантска програма за оценяване на...
Тази процедура по обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за разработване, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската стипендиантска програма за оценяване на риска за храните на EОБХ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с документите по обществената поръчка.
Моля, направете справка с документите по обществената поръчка.
Моля, направете справка с документите по обществената поръчка.
Важни събития
24/06/2016 00:00
15/09/2016 14:30
16/09/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 151-272583
Поправка
06/08/2016 00:00
2016/S 120-212881
Обявление за поръчка
24/06/2016 00:00