Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на мерки за укрепване на добавената стойност на EMAS за органи и орган...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
28/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
22/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.A.1/SER/2016/0027.
Проучване на мерки за укрепване на добавената стойност на EMAS за органи и организации.
На 2.12.2015 г., Европейската комисия прие пакет в областта на кръговата икономика, който включва план за действие на ЕС за кръгова икономика. Приложението към плана за действие определя графика кога действията ще бъдат завършени. Една от дейностите, определени в този план за действие, е задължение на Комисията да предприеме действие за повишаване на ефективността и приемането на схемата на ЕС по управление на околната среда и одит (EMAS). В този контекст целта на настоящата поръчка е да се изследва как може да се създаде допълнителна добавена стойност за организации и органи, въз основа на съществуващите основни изисквания на EMAS, като проверено от трета страна съответствие със закона и докладване. Разработването на иновативни мерки, като например регулаторни облекчения на базата на проверено съответствие на организацията и улесняване на провереното докладване и обмен на информация с органи и заинтересовани страни, следва по-специално да бъде разследвано.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/06/2016 00:00
22/08/2016 16:00
05/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 122-218065
Обявление за поръчка
28/06/2016 00:00