Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ad hoc посещения/семинари с учебна цел за длъжностни лица/политици от търговски ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
13/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
TRADE16/D3/D10.
Ad hoc посещения/семинари с учебна цел за длъжностни лица/политици от търговски държави-партньори за подпомагане на санитарната и...
Рамков договор за дейности за 2 години, с възможност за удължаване за още 2 години. Ще бъдат организирани посещения с учебна цел на ad hoc основа (чрез специфични поръчки), които ще се състоят от семинари, презентации на практики на ЕС в SPS области и може да включват полеви пътувания за демонстриране на различните аспекти на хранителната верига. Полевите пътувания могат да включват лаборатории, институти, агенции, съоръжения за производство на храни и т.н. Целта е да се организират няколко 1-седмични посещения/семинари с учебна цел на година, включително пътническа и логистична организация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
13/07/2016 00:00
N/A
N/A
15/09/2016 17:00
20/09/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 133-238948 Обявление за поръчка 13/07/2016 00:00