Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на оценката на интегрираната политика на ЕС за сладководната и морскат...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
29/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
22/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.2/SER/2016/0030.
Проучване на оценката на интегрираната политика на ЕС за сладководната и морската среда, на икономическите ползи от политиката...
Настоящата поръчка се отнася до (A) стойността на чистата вода като входни данни за европейската икономика; и (Б) оценка на интегрираната политика в контекста на всички води на ЕС и законодателството за морската среда. Част А ще служи за повишаване на разбирането на пълната стойност на водата и услугите по водите и как водните ресурси допринасят за икономическото развитие и благосъстоянието на гражданите. Тя ще осигури по-добра представа за функционирането на Рамковата директива за водите. Част Б ще подпомогне възможностите за оценка на политиката на Комисията, които са центрирани около модели на физичните, химичните и биологичните аспекти на сладководната и морската среда. Тези модели са на разположение на Комисията и не са част от настоящата поръчка. Вместо това поръчката ще помогне за събирането и изготвянето на входящите данни за натиска върху околната среда, разходите и изпълнението на мерките, които трябва да се предприемат, определяне на сценарии и социално-икономическата оценка на изходния модел.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/06/2016 00:00
22/08/2016 16:00
02/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 123-219871
Обявление за поръчка
29/06/2016 00:00