Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Конкурентоспособност на сектора на възобновяемата енергия.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
14/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
12/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C2/2016-501.
Конкурентоспособност на сектора на възобновяемата енергия.
Предстоящият пакет за възобновяема енергия, състоящ се от преразглеждането на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.4.2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО и включващ стратегия за устойчивост на биоенергията, заедно с други текущи инициативи по проектиране на електроенергийния пазар, управление на Енергийния съюз, отопление и охлаждане, и електроенергийна взаимосвързаност, ще създаде условията за гарантиране на доставянето на целта на възобновяемата енергия. Още през 2014 г., ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачеството и МСП“ възложи проучване на конкурентоспособността на индустрията за възобновяема енергия. Днес е от изключително значение да се прецени кои са икономическите и социалните последици за сектора като цяло, без да се ограничава само до доставчика на електроенергия, върху цялото общество. Такова проучване ще бъде подкрепящ документ за дискусиите за проследяване на приемането на преработената Директива за възобновяема енергия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 134-241004 Обявление за поръчка 14/07/2016 00:00