Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проверка на съответствието и технически оценки на съответствието на държавите-чл...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
30/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.E.3/FRA/2016/0031.
Проверка на съответствието и технически оценки на съответствието на държавите-членки с приложимото законодателство относно...
Целите на рамковия договор са: за партида 1 – изготвяне на правна оценка, която анализира съответствието на националните мерки с определени директиви в сектора на околната среда. Обхванатите сектори включват въпросите на въздуха, химикалите, природата, отпадъците, водите, оценката на въздействието и други екологични въпроси. за партида 2 — изготвяне на технически оценки на съответствието на държавите-членки с приложимото законодателство относно околната среда на Европейския съюз. Секторите, за които могат да бъдат изискани такива технически оценки, включват въпросите на въздуха, химикалите, природата, отпадъците, водите, оценката на въздействието и други екологични въпроси.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/06/2016 00:00
25/08/2016 16:00
06/09/2016 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Проверка на съответствието на мерките на държавите-членки за транспониране на законодателство в сектора на околната среда
За партида 1 – изготвяне на правна оценка, която анализира съответствието на националните мерки с определени директиви в сектора на околната среда. Обхванатите сектори включват въпросите на въздуха, химикалите, природата, отпадъците, водите, оценката на въздействието и други екологични въпроси. Годишният бюджет за партида 1 е 1 100 000 EUR, което прави максимална обща сума от 4 400 000 EUR за цялата продължителност на 48-месечния договор, като се използва единичен рамков договор с 1 икономически оператор.
Партида 2
Технически оценки на съответствието на държавите-членки с приложимото законодателство относно околната среда на Европейския...
За партида 2 – изготвяне на технически оценки на съответствието на държавите-членки с приложимото законодателство относно околната среда на Европейския съюз. Секторите, за които могат да бъдат изискани такива технически оценки, включват въпросите на въздуха, химикалите, природата, отпадъците, водите, оценката на въздействието и други екологични въпроси. Годишният бюджет за партида 2 е 200 000 EUR, което прави максимална обща сума от 800 000 EUR за цялата продължителност на 48-месечния договор, като се използва каскадна система, включваща от 2 до 3 икономически оператора.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 124-221567
Обявление за поръчка
30/06/2016 00:00