Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Външна оценка на качеството на работа на лабораториите, участващи в европейската...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
30/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2016/OCS/6197/01.
Външна оценка на качеството на работа на лабораториите, участващи в европейската мрежа за наблюдение на антимикробната...
Целите на поръчката са: да оцени точността на количествените резултати от тестването на антимикробната податливост, докладвани от участващите отделни лаборатории; да оцени общата съпоставимост на нормално събираните резултати от тестове между лабораториите и държавите-членки на ЕС/ЕИП. EQA трябва да предостави важна информация за ефективността и сравнимостта на отчетените резултати от тестовете между участващите лаборатории и държави.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/06/2016 00:00
N/A
N/A
30/09/2016 16:30
07/10/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 165-296589 Поправка 27/08/2016 00:00
2016/S 124-221554 Обявление за поръчка 30/06/2016 00:00