Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мисии за сътрудничество за интернационализиране на МСП чрез клъстери.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
06/03/2013
Краен срок за получаване на оферти:
30/04/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
246/PP/ENT/CIP/13/C/N04C032
Мисии за сътрудничество за интернационализиране на МСП чрез клъстери.
Предметът на поръчката е подкрепа за подготовка, организация и проследяване на 5 мисии през 2014–2015 г., като се предлагат възможности за сътрудничество за клъстерни организации в участващите държави по CIP (Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации) и членуващите в тях МСП, с международни партньори извън Европа, въз основа на предишни дейности, финансирани по CIP, които организират подобен тип международни клъстерни мисии за сътрудничество („Мисии за сътрудничество за интернационализиране на МСП чрез клъстери“).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
06/03/2013 00:00
22/04/2013 23:59
30/04/2013 23:59
17/05/2013 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 046-073103 Обявление за поръчка 06/03/2013 00:00