Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Цялостен преглед, включително създаване на възможности, на инвентаризацията на е...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
02/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.3/SER/2016/0033.
Цялостен преглед, включително създаване на възможности, на инвентаризацията на емисиите на държавите-членки съгласно Директива...
От изпълнителя се изисква да извърши цялостен преглед на инвентаризацията на емисиите на държавите-членки, допълнени от информативните доклади за инвентаризация, подадени съгласно Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2001 г. относно националните тавани на емисиите за някои атмосферни замърсители (Директива NEC) въз основа на насоките за преглед, които трябва да бъдат изготвени от изпълнителя. Цялостният преглед на инвентаризациите трябва да допринесе за гарантирането на точни, надеждни и верифицирани инвентаризации на емисиите, по-специално за годините 2005 и 2015. Поръчката трябва да допринесе също и за увеличаване на възможностите на държавите-членки за подобряване на техните доклади за националните инвентаризации на емисиите при подготовка за следващите цикли за отчитане. Процесът на преглед следва да вземе предвид насоките за инвентаризация на емисии, изготвени съгласно Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояние (CLRTAP) и прегледа на инвентаризациите на парникови газове на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
02/07/2016 00:00
26/08/2016 16:00
07/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 126-224623
Обявление за поръчка
02/07/2016 00:00