Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за информационни и комуникационни услуги в областта на околната с...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
30/01/2013
Краен срок за получаване на оферти:
13/03/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Рамков договор за информационни и комуникационни услуги в областта на околната среда (5 партиди).
Външните комуникации в ГД „Околна среда“ се считат за неразделна част от цялостната дейност – чрез подпомагане на концепцията и прилагане на политиката. Следователно в тясно сътрудничество с техническите отдели в областта на политиката, отдел „Комуникации“ и екипът за публикации организират дейности, които имат за цел:— да се изгражда разбиране, подпомагане и приемане на нашите политики,— да се направят дейностите на ГД „Околна среда“ по-известни и да се издигне профила на Комисията като ключов играч по проблемите на околната среда на международната арена,— да се пропагандира общество, ефективно по отношение на ресурсите, за повишаване на осведомеността относно проблемите на околната среда сред широката общественост и да се насърчават гражданите да предприемат позитивни действия,— да се насърчават заинтересованите лица и ръководителите, формиращи мнението да приемат и популяризират природосъобразни действия в тяхната област на дейност, а именно чрез улесняване на обмена на най-добри практики и чрез възнаграждаване на последователните усилия.Целта на поръчката е да се гарантира, че ГД „Околна среда“ разполага с инструменти за набавяне на външни услуги, необходими за ефективно, ефикасно и съгласувано прилагане на нейните външни комуникационни дейности. Услугите, обхванати от поръчката, са разделени на 5 партиди, съответстващи на дадени професионални сектори:— партида 1 „Организиране на мероприятия и изложби, материали и услуги“,— партида 2 „Услуги за публикуване на хартиен носител и електронно публикуване, приложен дизайн, записване, графичен дизайн, преводи и редактиране“,— партида 3 „Оценка на комуникационните дейности и продукти“,— партида 4 „Рекламни артикули и комплекти на участниците“,— партида 5 „Аудиовизуално представяне и съдействие за телевизионни, радио и уеб продукции“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/01/2013 00:00
N/A
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Организиране на мероприятия и изложби, материали и услуги
Тази партида обхваща организиране на мероприятия и изложби от „А до Я“, включително:— концептуален етап (например представяне на креативна идея за мероприятия, предлагане на програми, разработване на устойчиви предложения и др.),— логистична подкрепа преди/по време на/след мероприятието (например търсене и наемане на място; предоставяне на цялото необходимо обзавеждане и техническо оборудване; производство, построяване и разглобяване на щандове; предоставяне на рекламни материали и услуги; и др.),— подкрепа за управление на проекта преди/по време на/след мероприятието (като например управление на списъци с гости, регистрации, тактично отнасяне към говорителите, популяризиране на мероприятието на заинтересованите лица и медиите, определяне и координиране на съответните подизпълнители, обслужване на рецепция, водене на записки и изготвяне на протоколи от конференции, и др.),— оценка след мероприятието (например проучване относно удовлетворението от участие, доклад относно участието и др.).
Партида 2
Услуги за публикуване на хартиен носител и електронно публикуване, приложен дизайн, записване, графичен дизайн, преводи и...
Тази партида обхваща услуги, свързани с:— помощ при редактиране,— писмени преводи,— графичен дизайн,— оформление,— разработване на електронни публикации,— разработване на приложения.
Партида 3
Оценка на комуникационни дейности и продукти
Тази партида обхваща услуги, свързани с оценката на комуникационни действия или инструменти, с цел да се подобри ефективността и ефикасността на външните комуникационни дейности на ГД „Околна среда“, включително:— определяне на цели и показатели,— определяне на подходяща методология,— реализиране,— изготвяне на доклади, съдържащи заключения, „извлечени поуки“, изготвяне на препоръки.
Партида 4
Рекламни артикули и комплекти на участниците
Услугите, обхванати от тази партида, се отнасят за:— изготвяне и предоставяне на поръчкови рекламни артикули,— осигуряване, сглобяване и предоставяне на комплекти на участниците/чанти на делегатите.
Партида 5
Аудиовизуално представяне и съдействие за телевизионни, радио и уеб продукции
Услугите, обхванати от тази партида, се отнасят за:— аудиовизуална комуникационна стратегия и анализ на пазара,— изготвяне на аудиовизуален материал за използване както на традиционни канали, така и на канали на нови медии (като репортажи, документални филми, видеоматериали, видеобюлетини, телевизионни реклами, анимационни филми, клипове и други аудиовизуални материали, които да бъдат разпространявани по телевизията, на DVD или публикувани на интернет страниците на Комисията или на други места),— маркетинг и разпространение на аудиовизуални продукти,— мониторинг и докладване на въздействия,— отразяване на мероприятия.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 021-031908
Обявление за поръчка
30/01/2013 00:00