Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Допълнително разработване на пълен международен динамичен и иконометричен входно...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
09/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2016/J.5/0055/OC
Допълнително разработване на пълен международен динамичен и иконометричен входно-изходен модел (Fidelio v.3).
Fidelio е модел, разработен от отдела по кръгова икономика и индустриално лидерство (CEIL), за да се оценят различни политики, свързани с околната среда, заетостта, икономическия растеж, дохода и международната търговия (световни вериги за стойност). Той е бил ползван от ГД „Околна среда“ и в момента се използва за проекта по РП7 (гранични стойности по отношение на въглеродните емисии). В близко бъдеще се очаква да бъде използван от ГД „Търговия“, за да подкрепи оценяването на въздействието на споразуменията за свободна търговия (ССТ). Следователно настоящата покана има за цел да развие допълнително модела, за да отговори на изискванията на различните генерални дирекции (например ГД „Търговия“), които са проявили интерес към използването му (например актуализиране на основни данни, разширяване на броя държави извън ЕС и др.).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/07/2016 00:00
09/09/2016 12:00
15/09/2016 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 131-234335
Обявление за поръчка
09/07/2016 00:00