Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технически секретариати за групата от нотифицирани органи по следните директиви ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
23/11/2013
Краен срок за получаване на оферти:
31/05/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
245/PP/ENT/IMA/13/1124.
Технически секретариати за групата от нотифицирани органи по следните директиви – партида 1: свързани с Директива 2009/105/ЕО...
Настоящата покана има за цел да се определи техническият секретариат на групата от органи за оценяване на съответствието, свързани с Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане, наричана по-нататък ДСН, и Директива 2009/105/ЕО относно обикновените съдове под налягане, наричана по-нататък ДОСН, и техническият секретариат на групата от нотифицирани органи, свързани с Директива 2009/142/ЕО относно газовите уреди (по-нататък ДГУ).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
23/11/2013 04:00
31/05/2013 23:59
N/A
N/A
31/05/2013 23:59
12/06/2013 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Технически секретариат за нотифицираните органи, свързани с Директива 2009/105/ЕИО относно обикновените съдове под налягане и... Настоящата покана има за цел да се определи техническият секретариат на групата от органи за оценяване на съответствието, свързани с Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане (по-нататък ДСН), и Директива 2009/105/ЕО относно обикновените съдове под налягане (по-нататък ДОСН). Наименованието на групата е Директива за съоръженията под налягане/Директива за обикновените съдове под налягане — Форум на органите за оценка на съответствието, по-нататък ДСН/ДОСН — ФООС.
Партида 2 Технически секретариат за нотифицираните органи, свързани с Директива 2009/142/ЕО относно газовите уреди Настоящата покана има за цел да определи техническия секретариат на групата от нотифицирани органи, свързани с Директива 2009/142/ЕО относно газовите уреди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 228-395813 Обявление за поръчка 23/11/2013 04:00
2013/S 074-122733 Обявление за поръчка 16/04/2013 00:00