Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за оценката на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
12/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
Подкрепа за оценката на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (регламент относно детергентите).
Подкрепа за последваща (ex post) оценка на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (регламент относно детергентите): регламентът не е бил подложен на пълно оценяване от влизането му в сила през октомври 2005 г. Последващата оценка се счита за съществена в контекста на програмата REFIT на Комисията (по-специално проверката за съответствие на законодателството в областта на химикалите (различно от REACH)) и стратегията за по-добро регулиране. Целта на оценяването е да прецени до каква степен са постигнати целите по отношение на ефективността, ефикасността, приложимостта, съгласуваността и добавената стойност за ЕС. Оценяването може да допринесе за подобряването на прилагането на регламента или може да се вмести в проучване за оценка на въздействието за евентуално изменение или преработване на регламента относно детергентите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/08/2016 00:00
21/09/2016 16:00
23/09/2016 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 155-280014
Обявление за поръчка
12/08/2016 00:00