Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.CAT.OP.89: Рамков договор за услуги за предоставянето на дейности по привежда...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
20/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
29/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.CAT.OP.89.
16.CAT.OP.89: Рамков договор за услуги за предоставянето на дейности по привеждане в съответствие за стратегическо взимане на решение...
Услуги, които ще се предоставят по настоящата поръчка: предоставяне на дейности по привеждане в съответствие за стратегическо взимане на решения в областта на кибер сигурността/отбраната.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса за e-tendering, посочен по-горе в точка I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/07/2016 00:00
23/08/2016 17:00
24/08/2016 00:00
29/08/2016 17:00
30/08/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 138-249726 Обявление за поръчка 20/07/2016 00:00