Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Последователни многостранни рамкови договори за установяване на дейности по обуч...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
16/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
EPSO/EUSA/PO/2016/001.
Последователни многостранни рамкови договори за установяване на дейности по обучение, с цел да се развият основните умения на...
Тази покана за участие в търг включва сключването на последователен многостранен рамков договор с 3-ма или повече доставчици на услуги, които да съставят и предоставят серии от дейности по обучение, които Европейското училище по администрация и другите възлагащи органи ще предложат на персонала от институциите, органите и агенциите на Европейския съюз, за да се гарантира, че въпросният персонал продължава да развива основните умения, необходими за изпълнението на неговите задачи по ефективен и дълготраен начин.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
16/07/2016 00:00
09/09/2016 23:59
16/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 136-244009
Обявление за поръчка
16/07/2016 00:00