Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технически консултации и помощ по въпроси относно строителството и изпълнение на...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Дата на публикация в TED:
01/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
SANTE/2016/F6/031.
Технически консултации и помощ по въпроси относно строителството и изпълнение на проекти.
Европейската комисия управлява сградата, която заема в Грейндж, Дънсани, графство Мийт, Ирландия, в съответствие с нейните задължения като наемател, което означава, че през идните години ще се изисква дейности по обновяване и ремонт. В този контекст, изпълнителят, по заявление на Комисията, ще предостави помощ и техническо консултиране на Комисията, и ще подпомогне Комисията при реализирането на проектите като цяло или отчасти, включително, освен всичко друго, предварителни проучвания, етап на планиране, на проектиране, техническа помощ по поканата за участие в търг, мониторинг и инспектиране на изпълнението на дейностите, и помощ при предварителното и окончателно одобрение на дейностите. Сградата е с площ 10 100 m2, което включва офиси, архиви, ИТ помещения, заседателни зали с кабини за устен превод, детска ясла и централна кухня.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
01/09/2016 00:00
10/10/2016 16:00
12/10/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 168-301765
Обявление за поръчка
01/09/2016 00:00