Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно потенциала на ориентирането към услуги и другите форми на пред...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
20/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2016/015.
Проучване относно потенциала на ориентирането към услуги и другите форми на предоставяне на продукти-услуги за МСП в ЕС.
Общите цели на това проучване са: а) да се осигури доказателствена основа, която да позволи на Европейската комисия да подпомогне МСП в използването на възможностите от ориентирането към услугите и придвижването към други форми на предоставяне на продукти-услуги, а именно чрез адаптиране на базираните на услугите бизнес модели; б) да се разработят инструменти за Европейската комисия, за да наблюдава развитието в тази област, чрез изготвяне на задълбочен анализ на съществуващия и потенциалния пазар за ориентиране към услугите и други форми на предоставяне на продукти-услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/07/2016 00:00
14/09/2016 23:59
N/A
19/09/2016 23:59
27/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 138-249725 Обявление за поръчка 20/07/2016 00:00