Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за политиката за научни изследвания и иновации в областта на био-базира...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
29/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
2016/RTD/F2/OP/PP-04541-2016.
Подкрепа за политиката за научни изследвания и иновации в областта на био-базираните продукти и услуги.
Общата цел на настоящия търг е да се предоставят набор от нова информация и анализи, които ще позволят на политиците, научната общност, главните производители, бизнес предприятията и други заинтересовани страни да вземат по-информирани решения относно иновативните, био-базирани продукти. По-конкретно, той ще доведе до по-добри решения относно: дали и кога да се разгледат политическите мерки за подпомагане на иновативните, био-базирани продукти; къде да се концентрира финансирането на научни изследвания и иновации в рамките на общата област на био-базираните продукти; дали и кога да се инвестира в мащабното производство на иновативни, био-базирани продукти. Тази цел ще се постигне чрез 3 различни, но свързани задачи, включващи анализа на въздействието на иновативните, био-базирани продукти върху околната среда, повишаването на осведомеността относно търговските и финансовите успехи в рамките на ЕС и най-накрая определяне на първите 20 иновативни, био-базирани продукти, които дават най-голямо обещание за разполагане през следващите 5–15 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/07/2016 00:00
30/09/2016 23:59
10/10/2016 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 145-261244
Обявление за поръчка
29/07/2016 00:00