Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на външни консултантски услуги по отношение на връзките с медиите P...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
22/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
PO/2016-09/PAR.
Предоставяне на външни консултантски услуги по отношение на връзките с медиите PO/2016-09/PAR.
Целта на настоящата покана е да се избере агенция за връзки с медиите, която да ни подпомогне с медийно отразяване на големите междуинституционални комуникационни предизвикателства и свързаните с Европа проекти в средствата за масова информация и по-специално в аудиовизуалните и регионалните медии, най-малко до европейските избори през 2019 г. Първоначално това ще обхваща: — повишаване на осведомеността във Франция по отношение на институциите на ЕС и тяхното функциониране, както и за политиките, следвани от Съюза, — осигуряване на медийно отразяване на мероприятия (напр. „Фестивала на Европа“, нашите „Диалози с гражданите“ и др.) и проекти, финансирани или съфинансирани от Европа, — създаване или идентифициране на медийни възможности, които могат да се оптимизират към осезаеми ползи от европейските действия за гражданите във Франция, — сътрудничество в кампания за връзки с обществеността за насърчаване на потенциални гласоподаватели в европейските избори през 2019 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/07/2016 00:00
N/A
N/A
14/09/2016 16:00
23/09/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 140-252567 Обявление за поръчка 22/07/2016 00:00