Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Към по-добър мониторинг на силните страни на иновациите, регионалната специализа...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
29/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2016/014.
Към по-добър мониторинг на силните страни на иновациите, регионалната специализация и бизнес тенденциите в подкрепа на...
EASME желае да сключи договор за услуги, насочен към анализ на съществуващите данни и съответната качествена информация, която е на разположение днес от редица дейности, като напр. обсерватории, инструменти за мониторинг и проучвания, свързани с промишлеността, управлявани от Европейската комисия, с оглед на по-добро оценяване на нивата и потребностите за модернизацията на европейската промишленост и предоставяне на препоръки за начина, който този статистически и качествен анализ трябва да бъде провеждан по-добре в бъдеще, с цел оценяване на модернизацията на промишлеността и допринасяне за разработването на по-добри политики на регионално, национално и европейско равнище.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/07/2016 00:00
30/09/2016 23:59
10/10/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 145-261229
Обявление за поръчка
29/07/2016 00:00