Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по анюитети за патенти и подновяване на търговски марки.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
29/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
Услуги по анюитети за патенти и подновяване на търговски марки.
С цел поддържане на правата върху активите на патенти и търговски марки, трябва да се правят периодични плащания на службите по вписванията. ЕС притежава портфолио, състоящо се от 800 заявления за патенти и регистрации и 600 регистрации на търговски марки. Има специализирани дружества, които предлагат тези услуги по заплащане.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/07/2016 00:00
15/09/2016 23:59
21/09/2016 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 145-261246
Обявление за поръчка
29/07/2016 00:00