Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Последващи действия на социалната бизнес инициатива (SBI): сътрудничество между ...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
29/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2016/018.
Последващи действия на социалната бизнес инициатива (SBI): сътрудничество между предприятията на социалната икономика и...
EASME желае да сключи договор за услуги. Основната цел на настоящата поръчка е да се получат аналитично проучване и набор от утвърдени препоръки, които да подкрепят по-нататъшното подобряване на бизнес сътрудничеството между предприятията на социалната икономика и по-традиционните, ориентирани към печалба фирми. Специфичните цели на поръчката са: 1) изготвяне на проучване, което ще а) включва задълбочен анализ на сътрудничеството между традиционните и социалните предприятия; и б) определяне на набор от препоръки за различни лица, вземащи решения; 2) организиране на конференция с основни заинтересовани страни и експерти, насочена към обсъждане на проектно проучване и утвърждаване на предложените препоръки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/07/2016 00:00
21/09/2016 23:59
30/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 145-261231 Обявление за поръчка 29/07/2016 00:00