Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно нивото на безопасност на специфичните изисквания за стабилност...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
27/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
21/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/D2/2016-243
Проучване относно нивото на безопасност на специфичните изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби.
Като следва резултата и предложенията на няколко проучвания на ЕАМБ относно устойчивост при повреда (по-специално ЕАМБ 2 и ЕАМБ 3) и тяхното усвояване на международно ниво, проучването ще представи конкретно доказателство за: а) потенциалната разлика относно безопасността между SOLAS 2009 (изменен) и Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; и б) въздействията на актуализирането или отмяната на Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
27/07/2016 00:00
21/10/2016 23:59
28/10/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 143-258105
Обявление за поръчка
27/07/2016 00:00