Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по предаване на данни.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
21/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
PO/2016-15/A4.
Осигуряване на услуги по предаване на данни.
Изискването е за доставка на услуги по предаване на данни за информационните програми на Европейския съюз. С оглед на изискваните услуги, които трябва да се предоставят, поръчката е подразделена на 2 партиди, както следва: — партида I: предоставяне на техническа инфраструктура, необходима за предаването на телевизионни услуги с висока разделителна способност чрез сателит, — партида II: доставка на двупосочни видео връзки и предоставяне на услуги за ad hoc предавания на аудиовизуални материали.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
21/09/2016 00:00
09/11/2016 17:00
16/11/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Предоставяне на техническа инфраструктура, необходима за предаването на телевизионни услуги с висока разделителна способност... Съществуват 2 аспекта на тази услуга: — партида I а): основните EbS и EbS+ услуги, които се изпълняват непрекъснато, — партида I б): инфраструктура за извънредни ситуации, която ще се активира по време на криза, като се включват седалищата на Европейската комисия. Тези услуги ще доведат до сключването на директен договор за услуги.
Партида 2 Доставка на двупосочни видео връзки и предоставяне на услуги за ad hoc предавания на аудиовизуални материали Доставка на двупосочни видео връзки и предоставяне на услуги за ad hoc предавания на аудиовизуални материали. Тази услуга ще доведе до сключването на рамков договор за услуги.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 182-326121 Обявление за поръчка 21/09/2016 00:00