Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за предоставяне на подкрепа по отношение на изпълнението на те...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
27/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
12/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.1/SER/2016/0041.
Поръчка за услуги за предоставяне на подкрепа по отношение на изпълнението на тематичната стратегия на ЕС за почвите.
Целта на настоящата поръчка за услуги е да се подпомогне ГД „Околна среда“ в техническите, научните и социално-икономическите аспекти на опазването на почвите и устойчивото използване на земята в контекста на прилагането на незаконодателните основи на тематичната стратегия за почвите, както и да се помогне за реализирането на европейското партньорство по отношение на почвите. По-специално, поръчката за услуги ще разгледа специфичните нужди, свързани с: — изготвянето на доклади по отношение на научните, техническите и социално-икономическите аспекти на опазването на почвите и устойчивото използване на земята (клъстер 1), — организацията и предоставянето на съдържание за интернет страницата Europa и съвместната уики уеб платформа по отношение на политическите инструменти, свързани с почвите (клъстер 2), — подпомагането на организацията на работни срещи (клъстер 3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
27/07/2016 00:00
12/09/2016 16:00
23/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 143-258108
Обявление за поръчка
27/07/2016 00:00