Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Икономически и правен анализ на факторите, водещи до нисък процент на публикуван...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
24/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
553/PP/GRO/IMA/16/9031.
Икономически и правен анализ на факторите, водещи до нисък процент на публикуване на възможностите на обществените поръчки в...
Германия има най-ниската стойност на обявления за поръчка, публикувани в TED съгласно законодателството на ЕС за обществени поръчки (данни от 2014: 1,1 % от БВП (включително комунални услуги) или 5,4 % от публичните разходи за дейности, стоки и услуги (с изключение на комунални услуги), в сравнение с 4 % или 22 % за средната стойност в дадена държава, съответно в EС-28). Тъй като средната стойност на поръчките в Германия е била близо до средната стойност на всички държави от ЕС, това заедно с ниската съвкупна стойност показва, че общият брой на поръчките, публикувани в Германия по силата на законодателството на ЕС относно обществените поръчки (всички обществени поръчки над прага) е бил сравнително нисък. Това може да възпрепятства ефективното изразходване на обществени средства и да повлияе на немските и на европейските предприятия по отношение на пропуснатите възможности за бизнес. Общата цел на проучването е да се определят, въз основа на солиден икономически и правен анализ, причините за по-ниския процент на публикуване в Германия. За повече подробности относно задачите, които ще бъдат изпълнявани, моля, направете справка с тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/08/2016 00:00
27/09/2016 16:00
28/09/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 162-292002 Обявление за поръчка 24/08/2016 00:00