Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застраховка, покриваща рискове от злополуки, свързани с работата заболявания и е...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
26/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/11/2016
Статус:
Затворена
Информация
PMO3/PR/2016/027.
Застраховка, покриваща рискове от злополуки, свързани с работата заболявания и естествена смърт на служители, временен персонал...
На Европейската комисия, представлявана от PMO („Разплащателната служба“ или „Службата за администрация и заплащане на индивидуални права“), беше възложено от институциите, органите и агенциите на Европейския съюз и от Европейския университетски институт във Флоренция сключването на договор за застрахователна полица, която да покрива рискове от злополуки, свързани с работата заболявания и естествена смърт на служители, временен персонал, персонал по договор и акредитираните парламентарни асистенти.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
26/08/2016 00:00
09/11/2016 23:59
22/09/2016 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 164-294887 Обявление за поръчка 26/08/2016 00:00