Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Прилагане на изпитана процедура за идентифицирането на потенциални, възникващи, ...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
02/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/SCER/2016/01.
Прилагане на изпитана процедура за идентифицирането на потенциални, възникващи, химически рискове в хранителната верига за...
Общата цел на настоящата поръчка е да се приложи изпитана, опростена, многостъпкова процедура, разработена от Bitsch et al. (2016) за химикалите, регистрирани в момента по законодателството на REACH.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с документите по обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/08/2016 00:00
19/09/2016 14:30
20/09/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 147-265470
Обявление за поръчка
02/08/2016 00:00