Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оперативни ограничения в сектора на търговията на дребно.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
18/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
577/PP/GRO/IMA/16/1131/8973.
Оперативни ограничения в сектора на търговията на дребно.
Целите на това проучване са: — да идентифицира, набележи, опише и класира най-проблематични оперативни ограничения, пред които са изправени търговците на дребно в държавите-членки на ЕС и Норвегия, — да разработи методология за измерване на тежестта, която представлява процедурите, въведени от държавите-членки на ЕС и на Норвегия за гарантиране на съответствие с разпоредбите, за търговците на дребно в тяхната ежедневна дейност. Въз основа на такава методология, да се оцени административната тежест в различните обхванати държави.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/08/2016 00:00
14/10/2016 16:00
18/10/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 179-320231
Поправка
16/09/2016 00:00
2016/S 158-286001
Обявление за поръчка
18/08/2016 00:00