Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Радиотоксикологични анализи на биологични проби за професионално изложени на рад...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
09/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
29/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
HR/R3/PO/2015/079.
Радиотоксикологични анализи на биологични проби за професионално изложени на радиация служители на обекта на JRC в Геел (Белгия)...
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се извърши радиотоксикологичен анализ на биологични проби за всеки класифициран служител. Проектът включва също и последващата оценка на вътрешните индивидуални радиационни дози в тясно сътрудничество със службата за трудова медицина на Европейската комисия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
09/12/2017 00:00
29/01/2018 23:59
07/02/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Радиотоксикологичен анализ за обекта на Съвместния изследователски център, разположен в Геел
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Партида 2
Радиотоксикологичен анали за обекта на Съвместния изследователски център, разположен в Петен
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 237-491728
Обявление за поръчка
09/12/2017 00:00