Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги, включващи обща охрана и външно наблюдение (област 1), пожарна безопаснос...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Дата на публикация в TED:
09/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
20/10/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EP/DGSAFE/SER/2016-015.
Услуги, включващи обща охрана и външно наблюдение (област 1), пожарна безопасност и оказване на помощ на хора (област 2) на обекта...
В Люксембург институцията понастоящем заема цял комплекс от сгради с обща площ от 200 000 m2, обхващаща 5 сгради, отворени за обществеността, както и склад. Рецепциите на входа на сграда KAD се обслужват от постоянно назначен персонал. В духа на откритостта към гражданите, институцията посреща приблизително 10 000 посетители годишно, в допълнение към нейния персонал и външни доставчици на услуги. Като следва тази процедура, Европейският парламент желае да подпише рамков договор за услуги, обхващащи следните области. Област 1: — обща охрана, включваща наблюдение, проверка, — постоянно и непрекъснато външно наблюдение, както статично, така и чрез предварително определени патрули, — управление на контролен център по обща охрана. Област 2: — пожарна безопасност за лица и собственост, съгласно регламентите за рискове от пожар и паника, — оказване на помощ на хора, — управление на контролните центрове за пожарната безопасност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
09/09/2016 00:00
20/10/2016 17:00
27/10/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 174-312036
Обявление за поръчка
09/09/2016 00:00