Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Планиране и закупуване на рекламно пространство за Европейския парламент.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
13/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
12/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2016/196.
Планиране и закупуване на рекламно пространство за Европейския парламент.
Целта на този търг е планиране и закупуване на рекламно пространство на платформи на социална медия, печатни медии, аудиовизуални медии и билбордове на открито.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
13/08/2016 00:00
12/10/2016 23:59
26/10/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Цифрови кампании
Европейският парламент е активен на около десетина платформи на социални медии, включващи: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest. Може да се наложи Европейският парламент да рекламира в: — 1 или няколко от горепосочените платформи, — онлайн медия, новинарски портали, специализирани уеб сайтове и др., — национални платформи на социални медии (например Draugiem в Латвия), — цифрови медии, платформи и уеб сайтове, които не са известни по време на съставянето на тези технически спецификации. Европейският парламент изисква удовлетворяването на тези нужди на някои или на всички от официалните езици на ЕС и за някои или за всички държави-членки на ЕС. Поръчката обхваща 7 от следните типове дейности: 1. медийно планиране; 2. закупуване на медии; 3. изготвяне/приспособяване на реклами; 4. управление на медийно пространство и самообслужване; 5. мониторинг; 6. оценяване; 7. стратегическо/предварително планиране.
Партида 2
Интегрирани кампании
В контекста на комуникационните кампании и други комуникационни проекти, Европейският парламент използва разнообразни рекламни канали, за да популяризира своите дейности: печатни медии (печатни реклами в ежедневници, ежеседмични, ежемесечни издания, списания, специализирана преса, професионални каталози и др.); аудиовизуални медии (напр. телевизия, радио и др.); реклами в цифрови социални медии/цифрови реклами; кино (напр. кратки рекламни видеоклипове, рекламни слайдове и др.); външни медии (билбордове/екрани, железопътни гари, летища, местен обществен транспорт, други външни медии, собствените сгради на Европейския парламент в Брюксел, Страсбург и Люксембург, както Информационните служби на Европейския парламент в държавите-членки (специфични технически подробности ще бъдат предоставени при поискване). В зависимост от нуждите си, Европейският парламент рекламира в някои или във всички държави-членки на ЕС и на някои или на всички официални езици на ЕС. Поръчката трябва потенциално да може да покрие 7 от следните различни типове дейности: 1. медийно планиране; 2. закупуване на медии; 3. изготвяне и приспособяване на реклами; 4. управление на медийно пространство; 5. мониторинг; 6. оценяване; 7. стратегическо/предварително планиране.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 156-281957
Обявление за поръчка
13/08/2016 00:00