Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пазарни данни за индекси за корпоративни облигации и за преходни матрици, раздел...
Възлагащ орган:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Дата на публикация в TED:
13/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
13/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
EIOPA/OP/120/2016
Пазарни данни за индекси за корпоративни облигации и за преходни матрици, разделени на 2 партиди.
EIOPA желае да сключи договор с доставчици на пазарни данни за: — индекси за пазарна доходност на корпоративните облигации, и — преходни матрици за кредитен рейтинг и таблици за вероятност за неизпълнение с цел изчисляване на срочни структури на безрискови лихвени проценти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
13/09/2016 00:00
13/10/2016 17:00
20/10/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Индекси за пазарна доходност на корпоративни облигации
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Партида 2
Преходни матрици за кредитен рейтинг и таблици за вероятност за неизпълнение
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 176-315610
Обявление за поръчка
13/09/2016 00:00